ครูชูก้าครูผู้สอน🌟✨

ตา

หู

จมูก

ปาก

มือ

เท้า

แขน